सर्व सभासदांनी ५ वर्षातून किमान एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहून आपली उपस्थिती नोंद करावी.

  • मुख्यपान
  • सर्व सभासदांनी ५ वर्षातून किमान एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहून आपली उपस्थिती नोंद करावी.

सर्व सभासदांनी ५ वर्षातून किमान एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहून आपली उपस्थिती नोंद करावी.