रिकरिंग ठेव खाते

रिकरिंग ठेव खाते

पात्रता

कोणतीही भारतीय नागरिकत्व असलेली व्यक्ती, पात्र असलेली संस्था तसेच १८ वर्षांखालील लहान मुले (पालकत्वासहीत) रिकरिंग ठेव खाते उघडु शकते.

वैशिष्ट्ये आणि लाभ
  • कमीत कमी रक्कम रु. १०० / – सह खाते उघडता येते.
  • वैयक्तिक ठेव / संयुक्त ठेव / संरक्षणासह अज्ञान व्यक्तींच्या नावे ठेव सुविधा.
  • कोअर बँकिंग सुविधा
  • पासबुक सुविधा.
  • खातेवरील व्यवहारांची माहिती एस एम एस द्वारे
  • आवर्ती खात्याला दरमहा एस. आय. (SI – स्टॅन्डींग इनस्ट्रक्शन्स) देऊ शकता.
वैध आवश्यक कागदपत्रे

किमान दोन पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्रे आणि अधिकृत कागदपत्रांपैकी एखादे ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून खालीलपैकी कमीत कमी ३ कागदपत्रे आवश्यक,

1. पासपोर्ट

2. आधार कार्ड

3. पॅन कार्ड

4. मतदार ओळख पत्र

5. रेशन कार्ड

किमान दोन कागदपत्रे आवश्यक