ठेव योजना

ठेव योजना

ठेवीवरील सुधारित व्याजदर
ठेवीचा कालावधी ठेवीवरील व्याजदर ज्येष्ठ नागरीक  
१५ दिवस ते ९०दिवस ६.००% ६.००% (सरळ व्याजदराने)
९०दिवस ते १८०दिवस ७% ७% (सरळ व्याजदराने)
१८१दिवस ते ३६५दिवस ७.५०% ८% (सरळ व्याजदराने)
१ वर्ष १दिवस ते २ वर्ष ८.५०% ९% (सरळ व्याजदराने)
२ वर्ष १ दिवस ते ५ वर्ष ९.२५% ९.७५% (सरळ व्याजदराने)
५ वर्षा पुढे ८% ८% (सरळ व्याजदराने)
आवर्ती ठेव योजनेवरील सुधारित व्याज दर
ठेवीचा कालावधी सर्वसाधारण ठेवीदार ज्येष्ठ नागरिक/कर्मचारी
12 महिने ७.५०% ८.००%
13 महिन्याच्या पुढे ८.५०% ९.००%
२५ महिन्याच्या पुढे ९.२५% ९.७५%
२५ महिन्याच्या पुढे ते ५ वर्ष ९.२५% ९.७५%
पिग्मी योजनेवरील सुधारित व्याज दर
ठेवीचा कालावधी सर्वसाधारण ठेवीदार ज्येष्ठ नागरीक/कर्मचारी
3 महिन्याच्या पुढे ४.००% ४.००%
१२ महिने ७.५०% ८.००%
१३ महिन्याच्या पुढे ८.५०% ९.००%
२५ महिन्याच्या पुढे ९.२५% ९.७५%
२५ महिन्याच्या पुढे ते ५ वर्ष ९.२५% ९.७५%