बचत ठेव खाते

बचत ठेव खाते

पात्रता

कोणतीही भारतीय नागरिकत्व असलेली व्यक्ती, पात्र असलेली संस्था तसेच १८ वर्षांखालील लहान मुले (पालकत्वासहीत) बचत खाते उघडु शकते.

वैशिष्ट्ये आणि लाभ
  • कमीत कमी रक्कम रु. ५०० / – सह खाते उघडता येते.
  • बचत खात्यासाठी आवश्यक किमान शिल्लक चेकबुक शिवाय रु. ५००/- आणि चेकबुक सह रु. १०००/- राहिल.
  • वैयक्तिक ठेव / संयुक्त ठेव / संरक्षणासह अज्ञान व्यक्तींच्या नावे ठेव सुविधा.
  • सीटीएस चेक बुक सुविधा
  • इ.सी.एस. क्लिअरिंग सुविधा उपलब्ध
  • कोअर बँकिंग सुविधा
  • पासबुक सुविधा.
  • खातेवरील व्यवहारांची माहिती एस एम एस द्वारे
  • एनईएफटी /आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध
वैध आवश्यक कागदपत्रे

किमान दोन पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्रे आणि अधिकृत कागदपत्रांपैकी एखादे ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून खालीलपैकी कागदपत्रे आवश्यक,

1. निवासाचा पुरावा- आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट,NREGA जॉब कार्ड,एन.पी.आर. लेटर इ.

2. फोटोसहीत ओळखपत्र- आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट,NREGA जॉब कार्ड,एन.पी.आर. लेटर इ.

3. आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड

4. सत्यता पडताळणी करिता छायांकित प्रतींसह सर्व मूळ कागदपत्रे सदर करणे आवश्यक.