दि यशवंत को - ऑप. बँक लि. फलटण

बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष मा.श्री.शेखर सुरेश चरेगांवकर यांना सहकाराचे बाळकडू घरातूनच मिळाले. सहकार क्षेत्रात काम करण्याची आवड त्यांना सुरुवातीपासूनच होती. त्यामुळे त्यांचा पिग्मी एजंट ते एका सहकारी बँकेचा अध्यक्ष हा प्रवास खरोखरच नेत्रदिपक म्हणावा लागेल. 2002 साली यशवंत बँकेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी हाती आल्यावर सर्व प्रथम थकबाकीचा डोंगर दूर करुन तसेच संचित तोटा भरून काढणे हे एकमेव लक्ष्य ठेवून त्यांनी व सहकारी संचालक मंडळाने कामकाज केले. तत्कालीन संचालक मंडळातील सदस्य, अध्यक्ष, सल्लागार मंडळ तसेच सेवक यांच्या सहकार्यामुळे दिलेली उद्दिष्ट्ये पूर्ण करता आली. त्यामुळेच बँक आज अतिशय सक्षमपणे कामकाज करत आहे. सर्व सभासद, ठेवीदार, हितचिंतकांच्या सहकार्यामुळे हे शक्य झाले आहे. Read More

Shape

ठेव योजना

Shape Shape

विशेष कर्ज योजना