दि. ०१/०४/२०१९ पासून सर्व सहकारी बँकांना सामान्य ठेवीदारांच्या ठेवींवरील आर्थिक वर्षात व्याज रू. ४०,००० चे वर व जेष्ठ नागरिकांना रू. ५०,००० चे वर होत असल्यास आयकर(TDS) कपात कायदा लागु झाला असून अधिक माहितीसाठी नजीकच्या शाखेशी संपर्क साधावा.

  • मुख्यपान
  • दि. ०१/०४/२०१९ पासून सर्व सहकारी बँकांना सामान्य ठेवीदारांच्या ठेवींवरील आर्थिक वर्षात व्याज रू. ४०,००० चे वर व जेष्ठ नागरिकांना रू. ५०,००० चे वर होत असल्यास आयकर(TDS) कपात कायदा लागु झाला असून अधिक माहितीसाठी नजीकच्या शाखेशी संपर्क साधावा.
दि. ०१/०४/२०१९ पासून सर्व सहकारी बँकांना सामान्य ठेवीदारांच्या ठेवींवरील आर्थिक वर्षात व्याज रू. ४०,००० चे वर व जेष्ठ नागरिकांना रू. ५०,००० चे वर होत असल्यास आयकर(TDS) कपात कायदा लागु झाला असून अधिक माहितीसाठी नजीकच्या शाखेशी संपर्क साधावा.